Reception

tel. 124221544
fax. 124210889
mob. 501-464-046
mail: recepcja@atlanticaparthotel.pl

Front Desk Manager

Monika Mucha
mob. 501-042-280
mail: sprzedaz@atlanticsports.pl

Aparthotel Manager

Stanisław Puchacz
tel. 509-288-449
mail: stanislaw.puchacz@atlanticsports.pl

Director of Marketing

Marta Jamróz
tel. 502-610-310
mail: marta.jamroz@atlanticsports.pl

Contact us if you have any Finance questions: 
mail: finanse@atlanticklub.pl

Atlantic Squash & Fitness Sp. z o. o.
Ul. Stradomska 15
31-068 Kraków
NIP: 676-228-22-30
Account number:
Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Siepraw
19 8591 0007 0240 0513 0326 0001
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000224084
Kapitał zakładowy 110 000,00 PLN wpłacony w ratach.