Recepcja

tel. +48124221544
kom. 501-464-046
mail: recepcja@atlanticaparthotel.pl

Manager Aparthotelu

mail: manager@atlanticaparthotel.pl

Kontakt w sprawie finansów: 
mail: finanse@atlanticsports.pl

Atlantic Squash & Fitness Sp. z o. o.
Ul. Stradomska 15
31-068 Kraków
NIP: 676-228-22-30
Numer konta:
PL 96 8600 0002 0010 0105 6053 0003
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000224084
Kapitał zakładowy 110 000,00 PLN wpłacony w ratach.