Reception

tel. +48124221544
mob. 501-464-046
mail: recepcja@atlanticaparthotel.pl

Aparthotel Manager

mail: manager@atlanticaparthotel.pl

Contact us if you have any Finance questions: 
mail: finanse@atlanticsports.pl

Atlantic Squash & Fitness Sp. z o. o.
Ul. Stradomska 15
31-068 Kraków
NIP: 676-228-22-30
Account number:
PL 06 1050 1230 1000 0090 8253 8621

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS 0000224084
Kapitał zakładowy 110 000,00 PLN wpłacony w ratach.